Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Dreamtree coaching

 1. Intakegesprek: het intake gesprek vindt telefonisch plaats tenzij anders afgesproken. Dit gesprek duurt ongeveer een half uur en is vrijblijvend en kosteloos.
 1. Coachingsdoelen: na afloop van de intake worden de coachingsdoelen schriftelijk vastgelegd en geeft de coach een inschatting van het verwachte aantal sessies. De coachingsdoelen vormen de basis voor het coachingstraject. De coachingsdoelen kunnen op basis van voortschrijdend inzicht en in goed overleg worden aangepast.
 1. Het coachingsproces: coaching is een organisch proces op basis van gelijkwaardigheid waarbij ik je als coach ondersteun bij het identificeren van opties en het maken van keuzes om het gestelde coachingsdoel te bereiken. Als coach handel ik naar beste eer en geweten en houd ik mij aan de gedragscode voor coaches zoals opgesteld door de Internationale Coaching Federatie ICF (zie de gedragscode). Ik houd mij strikt aan de taakomschrijving van een coach en geef geen advies over door jou te nemen stappen.
 1. Inspanningen coach: je ontvangt van mij deskundige begeleiding en ondersteuning bij jouw ontwikkeling en het bereiken van je coachingsdoelen. Tussen de sessies geef ik opdrachten voor persoonlijke ontwikkeling om ervoor te zorgen dat het traject efficiënt verloopt en er voortgang wordt geboekt.
 1. Inspanningen cliënt: ik verwacht dat je actief en open meewerkt in het coachingstraject. Dit betekent dat je:
  • in alle openheid de gesprekken houdt met mij als coach;
  • geen informatie achterhoudt en geen dubbele agenda hanteert;
  • je houdt aan de afspraken die je met mij als coach maakt;
  • je een dagboek bijhoudt en huiswerkopdrachten ook daadwerkelijk uitvoert.
 1. Locatie en duur Dreamtrails: de Dreamtrails – coachingsessies in de natuur – vinden op locatie plaats en kennen meerdere startpunten (zie website). De duur van een Dreamtrail is gemiddeld 1,5 tot maximaal 2 uur inclusief voor- en nabespreking. Dreamtrails vinden overdag, bij licht plaats. Eén Dreamtrail omvat een coachingssessie in de natuur, follow-up per telefoon of mail (max een kwartier tussen sessies) en feedback op het afgesproken huiswerk. Na iedere Dreamtrail worden er aantekeningen gemaakt, die je per mail na de sessie ontvangt, tenzij anders afgesproken (cliënt schrijft zelf de ‘take aways’ op).
 1. Locatie en duur coachingssessie: gewone coachingsessies vinden in beginsel plaats in mijn praktijk, Laar 33A te Nuenen (bij Eindhoven) tenzij anders afgesproken. Coachingssessies kunnen ook per telefoon, skype, google hangout, facetime of op locatie plaatsvinden. Sessies kunnen in goed overleg 24/7 plaatsvinden. De duur van een sessie is gemiddeld 1 en maximaal 1,5 uur. Eén sessie omvat een coachingsgesprek, een follow-up telefoon- of skype-gesprek van een kwartier tussen de sessies en feedback op het afgesproken huiswerk. Tijdens of na iedere sessie worden er aantekeningen gemaakt, die je per mail na de sessie ontvangt, tenzij anders afgesproken (cliënt schrijft zelf de ‘take aways’ op).
 1. Kosten: een coachingssessie of Dreamtrail kost 150 euro per sessie exclusief BTW en exclusief eventuele reiskosten. Bij een langere duur van de sessie dan hierboven onder 4. worden meerkosten in rekening gebracht. Reiskosten worden boven de 50 km (totale reis) in rekening gebracht voor 0,19 ct per km excl BTW met een minimum van 12,50 incl BTW. Hierover worden per sessie afspraken overgemaakt.
 1. Annulering: annulering van een sessie kan tot 48 uur kosteloos en zonder opgave van redenen plaatsvinden. Bij annulering binnen 24 uur voor de coachingssessie is in beginsel 50% van het tarief verschuldigd. Bij latere annulering is het hele bedrag verschuldigd. De annulering dient telefonisch of schriftelijk te geschieden.
 1. Beëindiging van de coachingsrelatie: Na elke sessie wordt de voortgang van het coachingsproces geëvalueerd en besloten of er een vervolgsessie plaatsvindt. De cliënt kan het coachingsproces ten allen tijde en zonder opgaaf van redenen beëindigen, met evt inachtneming van de annuleringsregels voor reeds afgesproken sessies (zie 4). Voor tussentijdse beëindiging van vooraf betaalde Dreamtrail pakketten gelden speciale regels. Na afloop van het coachingstraject vindt een evaluatie plaats. Deze kan ook telefonisch plaatsvinden.
 1. Betaling kan contant na de sessie of per overschrijving na ontvangst van de factuur. De betalingstermijn is 14 dagen. Wanneer de betalingstermijn wordt overschreden is de cliënt onmiddellijk in verzuim en is het bedrag opeisbaar. Kosten die daarvoor worden gemaakt worden op de cliënt verhaald.
 1. Aansprakelijkheid: Als coach ben ik niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van beslissingen die cliënt neemt op basis van de coachingssessies. De Dreamtrails in de natuur vinden op eigen risico plaats. Als coach ben ik niet aansprakelijk voor eventuele schade of letsel als gevolg van ongevallen, zaakschade of anderszins ontstane schade. De cliënt is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het al dan niet opvolgen van suggesties, aanwijzingen of aansporingen van de coach en de gevolgen daarvan.

Bijzondere voorwaarden voor meerdaagse Dreamtrails:

Voor ‘Fjord’:

 • wordt de meerdaagse ‘Fjord’ geboekt als uitbreiding op de eendaagse trip ‘Shine’ dan geldt een korting van 25,-  mits de laatste twee etappes in een keer vooraf worden betaald. De totaalprijs van de driedaagse komt dan op 425 euro.
 • na elke sessie wordt geëvalueerd of het traject aan de verwachtingen voldoet en wordt voortgezet. Mocht worden besloten niet verder te gaan dan krijgt je het inschrijfgeld minus de reguliere kosten van de reeds plaatsgevonden sessies (150 euro ex BTW per sessie) terug. Voor annulering van de laatste etappe gelden de algemene voorwaarden voor annulering.

Voor ‘Karavaan’ en ‘Summum’:

 • Het pakket ‘Karavaan’ is vanwege de andere voorbereiding alleen als pakket boekbaar en kost 800 euro ex BTW bij betaling vooraf en in totaal 850 euro ex BTW indien het na een driedaagse ‘Fjord’ wordt bijgeboekt. Dit is exclusief een reiskosten vergoeding van 25 euro incl BTW per keer als de gekozen locatie op meer dan 50 km enkele reis vanaf Nuenen ligt.
 • Na elke sessie wordt geëvalueerd of het traject aan de verwachtingen voldoet en wordt voortgezet. Mocht worden besloten niet verder te gaan dan krijgt je het inschrijfgeld minus de reguliere kosten van de reeds plaatsgevonden sessies (150 euro ex BTW) terug. Bij annulering na 5 sessies bestaat derhalve dus nog maar een eventueel recht op restitutie van 50 of 100 euro (afhankelijk van het moment van instappen). Bij annulering na 6 sessies bestaat er geen restitutieplicht meer. Zie tenslotte de algemene voorwaarden voor te late annulering.
 • Het pakket ‘Summum’ is vanwege de andere voorbereiding alleen als pakket boekbaar en kost in totaal 1000 euro ex BTW bij betaling vooraf en 1100 euro ex BTW indien na een meerdaagse ‘Karavaan’ wordt geboekt. Dit is exclusief een reiskosten vergoeding van 25 euro incl BTW per keer als de gekozen locatie op meer dan 50 km enkele reis vanaf Nuenen ligt.
 • Na elke sessie wordt geëvalueerd of het traject aan de verwachtingen voldoet en wordt voortgezet. Mocht worden besloten niet verder te gaan dan krijgt je het inschrijfgeld minus de reguliere kosten van de reeds plaatsgevonden sessies (150 euro ex BTW) terug. Bij annulering na 6 sessies bestaat derhalve dus nog maar een eventueel recht op restitutie van 100 of 200 euro (afhankelijk van het moment van instappen). Bij annulering na 6 sessies bestaat er geen restitutieplicht meer. Zie tenslotte de algemene voorwaarden voor annulering van latere sessies.

Reacties zijn gesloten.